Generationernes hus

Projekt : : Udsmykning og markering af glas, for Magistratens afdeling for Sundhed og Omsorg.

Udsmykning : : Mønstre i varieret tæthed, der skærmer arbejdspladser og mindsker indkig i mødelokaler og lign. Projektet er udført i Generationernes hus på Aarhus Ø, 2020.

 
Huset rummer boliger til alle generationer, institution, sundhedshus og fællesfaciliteter. Mønstrene nedtoner de åbne glaspartier ved kontorer og mødelokaler – på døre og opgangspartier er markeringerne mere åbne og løber som smalle bånd. Samlet skaber mønstrene en stille sammenhæng, der giver plads til både mennesker, udsmykning og indretning.